Vạch Trần Địa Ngục Số: Phòng Chat Thứ N - Cyber Hell | Cyber Hell: Exposing an Internet Horror (2022)

Server: Siêu mượt Chất lượng cao

Vạch Trần Địa Ngục Số: Phòng Chat Thứ N là câu chuyện ẩn danh và bóc lột, một mạng lưới các phòng chat trực tuyến lan tràn tội phạm tình dục. Cuộc săn lùng nhằm hạ bệ những kẻ điều hành đòi hỏi sự gan dạ và kiên trì.  ... Xem thêm