Phim ngắn Hãy tỉnh thức và sẵn sàng | Stay Awake, Be Ready (2019)