Phi Vụ Toàn Sao | Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023)

  • Mỹ
  • 513 lượt xem
  • 2023

Nếu không hiện sub vui lòng nhấn vào bút CC trên player. Tăng giảm cở chứ nhấn vào A+ hoặc A-.

Server: Chất lượng cao

Nội dung phim xoay quanh đặc vụ M16 Orson Fortune (do đát-đi Jason Statham thủ vai) và nhóm đặc nhiệm cool ngầu cùng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu trao đổi "món hàng" khiến nhiều người "đăng xuất hàng loạt". Sinh mạng của nhiều quốc gia đều phụ thuộc vào phi vụ này.... Xem thêm