Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru | Minions: The Rise of Gru (2022)

  • Mỹ
  • 468 lượt xem
  • 2022
Server: Chất lượng cao Siêu mượt

Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru là câu chuyện rất lâu trước khi trở thành một phản diện chuyên nghiệp... Xem thêm