Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử | 13rd Sister: Three Deadly Days (English Subtitles) (2020)

Server: Chất lượng cao Siêu mượt

Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử vẫn khai thác đề tài Giang Hồ nhưng sẽ chứa đựng nội dung hấp vẫn và “gai góc” hơn phần 1 nhờ cốt truyện chặt chẽ nhiều bất ngờ và những pha rượt đuổi, đánh đấm chân thật, được đầu tư hoành tráng.... Xem thêm