Black Adam | Black Adam (2022)

  • Mỹ
  • 2.7k lượt xem
  • 2022
Server: Bản Cam Siêu mượt Chất lượng cao

Black Adam là câu chuyện gần 5.000 năm sau khi anh ta được ban cho sức mạnh toàn năng của các vị thần Ai Cập - và bị cầm tù nhanh chóng - Black Adam được giải thoát khỏi ngôi mộ trần gian của mình, sẵn sàng giải phóng hình thức công lý độc nhất của anh ta trên thế giới hiện đại.... Xem thêm